TMS
It is a modern treatment method that enables the activation and remodeling of neurons in the brain with the magnetic stimulation system.

It is applied in minutes, not less than 10 sessions.
Neurological diseases in which it is used

stroke, paralysis
speech disorders, stuttering
Epilepsy
Migraine
movement disorders such as Parkinson's disease
Alzheimer's disease
dystonia, writer's cramp
Tinnitus (tinnitus)
Spasticity Neuropathic pain
Regional pain syndrome
Multiple sclerosis - in relieving fatigue

Psychiatric diseases used

Depression
Bipolar disorder
Mania Attention deficit hyperactivity disorder in children
tic disorders
obsessive compulsive disorder (OCD)
Cigarette addiction, substance abuse
Hallucinations in schizophrenia are areas where magnetic stimulation therapy is used.
DİRENÇLİ DEPRESYON VE TMS TEDAVİSİ:

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ile tedavi, majör depresif bozukluğu (MDD) olan hastalar için güçlü bir etkiye sahip. Son zamanlarda yapılan büyük bir çalışmanın sonuçları bunu destekliyor.

Çalışma sanal Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) 2021 yıllık toplantısında sunulmuş ve öncesinde Journal of Affective Disorders dergisinde yayınlanmış.

Araştırma, birincil majör depresif bozukluk (MDB) tanısı almış 5010 yetişkin hastayı içermekteymiş. Çalışma grubunun yaklaşık üçte ikisi kadınken ortalama yaş 50 imiş. Katılımcılar 7 ila 8 hafta boyunca yaklaşık 30 TMS seansı almışlar.

TMS sırasında dorsolateral prefrontal korteks hedeflenirken, hastaların yaklaşık %57'sine sol taraftan, %43'üne ise her iki taraftan uygulanmış. Her seansta ise yaklaşık 3000 atış yapılmış.

Hastaların geri bildirim analizlerinde (PHQ-9), semptomların % 50 veya daha fazla düzelmesi olarak tanımlanan yanıt oranı % 58'den % 69'a kadar değişmekteymiş. Asemptomatik hale gelme veya minimal semptomlara sahip olma olarak tanımlanan remisyon oranı ise % 28 ila % 36 arasında değişmekteymiş.

Yapılan analizlerde kadınlardaki sonuçlar daha iyi olma eğilimindeymiş. Kadınlar arasında, yaşlandıkça sonuçlar daha iyi görünürken, erkeklerde bu tür bir etki gözlenmemiş.

Bu farkın, menopozla ilişkili hormonal değişikliklerden veya inme gibi farklı sebeplere bağlı gelişen beyin lezyonlarına sahip yaşlı erkeklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yazarlar, çalışmanın PDQ-9 yanıtının ve remisyon oranlarının, yedi farklı antidepresan çalışmasıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu ve nüks oranlarının cesaret verici şekilde düşük olduğunu belirtiyorlar.

İşlem oldukça güvenliyken, baş ağrıları da dahil olmak üzere yan etkiler minimalmiş ve neredeyse hiç bilişsel problem gözlenmemiş. Daha önceki herhangi bir TMS çalışmasından yaklaşık on kat daha fazla katılımcıya sahip olması açısından çalışmaya büyük önem veriliyor.

Çalışmalar ve yöntemler geliştikçe TMS'nin "tedaviye dirençli depresyon için olağanüstü bir seçenek ve çok parlak bir geleceği olduğuna inanılıyor. İlaç tedavisi veya bilişsel terapi almak istemeyen ve tedaviye dirençli depresyonu (TRD) olan hastalar için bir fırsat olabileceği düşünülüyor.
Call Us
Whatsapp Call
Cookies are used on this site. We use cookies to give you the best possible experience. If you continue to visit our website, you will be deemed to have accepted the cookies used on this site. More information